Igor Siwanowicz

  • Bọ ngựa khoe tuyệt chiêu kung-fu Bọ ngựa khoe tuyệt chiêu kung-fu
    Igor Siwanowicz, sống tại thành phố Munich, Đức là một nhiếp ảnh gia côn trùng nổi tiếng thế giới. Ông thừa nhận, ngay từ nhỏ ông đã bị cuốn hút bởi những con côn trùng.