Jetley-Flyer

  • Động cơ phản lực chạy bằng nước Động cơ phản lực chạy bằng nước
    Nhìn những hình ảnh dưới đây, rất nhiều người liên tưởng tới James Bond trong phim điệp viên 007. Tuy nhiên, đây là một loại động cơ đặc biệt sử dụng lực đẩy từ nước.