Khối thiên thạch

  • Phát hiện khối thiên thạch ở Trung Quốc Phát hiện khối thiên thạch ở Trung Quốc
    Các nhà thiên văn học Trung Quốc vừa tìm thấy một thiên thạch đá sắt khổng lồ tại Altay, khu tự trị Tân Cương. Khối thiên thạch được tìm thấy ngày 17/7. Thiên thạch rơi xuống trái đất được hình thành từ nhiều nguyên nhân...