Like-a-Hug

  • Ôm nhau qua Facebook Ôm nhau qua Facebook
    Phòng thí nghiệm MIT Media, thuộc tập đoàn Tangible Media Group vừa giới thiệu ý tưởng đặc biệt, kết hợp thời trang và công nghệ. Đó là chiếc áo khoác có thể tương tác với Facebook. Hãy tưởng tượng mình sẽ được người thân dành một một cái ôm thật chặt dù họ vẫn đang ở xa.
  • Video: Áo tương tác với facebook Video: Áo tương tác với facebook
    Hãy tưởng tượng mình sẽ được người thân dành một một cái ôm thật chặt dù họ vẫn đang ở xa. Từ ý tưởng này đã hình thành Like-a-Hug. Đây là áo khoác có thể mặc và tương tác với mạng xã hội.