Long Shuai

  • Rắn có chân ở Trung Quốc Rắn có chân ở Trung Quốc
    Dean Qiongxiu - một phụ nữ 66 tuổi tại Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên - nhìn thấy con vật bám vào tường của phòng ngủ vào nửa đêm.