Máy tính lượng tử

  • Tương lai của máy tính Tương lai của máy tính
    Ngày nay khi thời đại của máy tính điện tử phát triển và tạo ra cuộc cách mạng bùng nổ thông tin trên toàn cầu, thành tựu mà nó đạt được quả thật là điều không tưởng trước đây, vậy có khi nào bạn tự hỏi tương lai của những cỗ máy tính sẽ ra sao trong tương lai?