Metaflex

  • Áo choàng tàng hình đầu tiên trên thế giới Áo choàng tàng hình đầu tiên trên thế giới
    Áo choàng tàng hình từ lâu là giấc mơ đối với cộng đồng khoa học thế giới và cũng là hình ảnh khá quen thụôc trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, phép thuật. Hiện nay, giấc mơ đó đã trở thành hiện thực.