Myanmar

  • Có một Châu Á đẹp mê hồn như thế! Có một Châu Á đẹp mê hồn như thế!
    Nhiếp ảnh gia "không chuyên" người Thái Weerapong Chaipuck đã ghi lại vẻ đẹp của thiên nhiên, con người Châu Á qua những bức ảnh đẹp mê hồn, chứa nhiều cảm xúc.