Nông thôn

  • Hoang mang về “ngày tận thế” Hoang mang về “ngày tận thế”
    Trong những ngày qua, ở nhiều vùng nông thôn các tỉnh ĐBSCL, nhiều nhất là Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, bỗng rộ lên tin đồn “ngày tận thế ở ĐBSCL”.