NanoSail-D

  • NASA chọn 3 công nghệ mới để thăm dò vũ trụ NASA chọn 3 công nghệ mới để thăm dò vũ trụ
    Ngày 22/8, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa chọn đồng hồ nguyên tử, thiết kế buồm mặt trời khổng lồ và hệ thống liên lạc laser thế hệ mới là 3 công nghệ bắt buộc phải có để giúp khám phá vũ trụ trong tương lai.