Neptune

  • Sao Hải Vương từng 'xơi tái' một hành tinh Sao Hải Vương từng 'xơi tái' một hành tinh
    Các nhà thiên văn cho rằng Sao Hải Vương đã nuốt chửng một hành tinh khổng lồ trong hệ Mặt Trời, đồng thời cướp luôn vệ tinh của thiên thể xấu số kia.
  • Những cỗ máy khoa học khổng lồ nhất Những cỗ máy khoa học khổng lồ nhất
    Nhằm hiểu biết hơn về vũ trụ rộng lớn và phức tạp, các nhà khoa học đã sáng tạo ra đủ những cỗ máy khoa học vĩ đại. Càng những công trình lớn lại càng cần thời gian, chi phí và nguồn nhân lực khổng lồ của nhiều quốc gia hợp tác.