Nhà thông minh

  • 'Nhà thông minh' chỉ 16 triệu đồng 'Nhà thông minh' chỉ 16 triệu đồng
    Bạn có thể bật, tắt bình nóng lạnh trên đường từ cơ quan về nhà bằng điện thoại di động; lập trình cho các thiết bị điện ở nhà hoạt động theo lịch; hoặc từ cơ quan có thể vào Internet để xem con ở nhà đang làm gì... Đó là vài giải pháp trong sản phẩm &quo