Norman Borlaug

  • Cha đẻ của Cách mạng Xanh qua đời Cha đẻ của Cách mạng Xanh qua đời
    Giáo sư Norman Borlaug, người từng đoạt giải thưởng Nobel Hòa bình vì những đóng góp to lớn trong cuộc chiến chống đói nghèo của nhân loại, vừa từ trần tại Mỹ ở tuổi 95.