Nothobranchius kadleci

  • Tăng trưởng chóng mặt như cá châu Phi Tăng trưởng chóng mặt như cá châu Phi
    Các chuyên gia đã xác định được động vật có xương sống phát triển nhanh nhất, chỉ mất 17 ngày là đạt đến giai đoạn sinh sản kể từ lúc trứng nở. Đó là một loài cá nhỏ sống trong những vũng nước tạm bợ ở châu lục đen.