Obamadon gracilis

  • Thằn lằn tuyệt chủng mang tên Obama Thằn lằn tuyệt chủng mang tên Obama
    Cộng đồng khoa học tìm ra một cách đặc biệt để tôn vinh Tổng thống Mỹ Barack Obama khi họ dùng tên ông để gọi một loài thằn lằn đã biến mất.