Obayashi

  • Du khách vào vũ trụ bằng thang máy 200km/h Du khách vào vũ trụ bằng thang máy 200km/h
    Nhật Bản đang xây dựng kế hoạch đưa du khách lên quỹ đạo cách mặt đất 36.000km thông qua một thang máy khổng lồ chạy với tốc độ 200km/h. Theo tính toán của các kỹ sư Nhật Bản, thang máy mỗi lần chở được 30 hành khách, và đến đích (đi được 1/4 quãng đường tới Mặt trăng) sau 1 tuần.