Ola al-Ajezy

  • Bắc Cực sắp có internet tốc độ cao Bắc Cực sắp có internet tốc độ cao
    Bắc Cực được cho là sẽ có internet băng rộng tốc độ cao, khi các hãng vận tải biển, đánh cá và dầu mỏ chuyển hướng hoạt động lên phía bắc trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao và băng tan chảy.