OpenWorm

  • Hình thái sự sống nhân tạo Hình thái sự sống nhân tạo
    Giờ đây, một dự án mới hứa hẹn sẽ cung cấp mọi điều mà giới khoa học cần biết trong nỗ lực tạo ra những hình thái sự sống nhân tạo.