Oxyrhynchus

  • Chung tay giải mã tài liệu cổ Chung tay giải mã tài liệu cổ
    Hàng trăm ngàn mảnh giấy cói được phát hiện cách đây hơn 100 năm trong một nhà kho ở thành phố Oxyrhynchus, Ai Cập đã được đưa lên mạng internet với hy vọng sẽ được nhiều người chung tay giải mã chúng.