Paucidentomys vermidax

  • Loài chuột mới không răng hàm, thích ăn giun Loài chuột mới không răng hàm, thích ăn giun
    Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài chuột không có răng hàm. Đây là loài gặm nhấm duy nhất từng được biết đến không có răng nhai. Loài chuột mũi dài được gọi là Paucidentomys vermidax. Paucidentomy nghĩa là “chuột ít răng”, còn vermidax nghĩa là “ăn giun”.