Peru-Chile

  • Sự sống nơi rãnh sâu nhất đại dương Sự sống nơi rãnh sâu nhất đại dương
    Các nhà sinh vật học vừa khám phá một loài cá mới ở một trong những rãnh đại dương sâu nhất thế giới, nơi trước đây ai cũng nghĩ rằng không thể có sự tồn tại của loài cá.