Pholcidae

  • Việt Nam công bố 19 loài nhện mới Việt Nam công bố 19 loài nhện mới
    Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật vừa công bố thêm 19 loài nhện mới được phát hiện tại miền Bắc nước ta, được chuyên gia quốc tế công nhận.