Platydemus manokwari

  • Loài giun kỳ lạ có miệng giữa bụng Loài giun kỳ lạ có miệng giữa bụng
    Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện ra một loài giun dẹp xâm lấn kỳ lạ có miệng ở giữa bụng ở Mỹ. Loài sinh vật lạ này là mối đe dọa nghiêm trọng cho ốc sên bản địa ở đây.