Proteus

  • Tìm ra bí ẩn cái chết của Người Voi Tìm ra bí ẩn cái chết của Người Voi
    Các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của ông Joseph Merrick, được mệnh danh là Người Voi, là do sức nặng của cái đầu to quá khổ đã nghiền nát tủy sống của ông.