Pseudocreobotra wahlbergii

  • Cận cảnh sát thủ đẹp như tiên Cận cảnh sát thủ đẹp như tiên
    Loài bọ ngựa hoa gai (Pseudocreobotra wahlbergii) là một trong những loài bọ ngựa nhiều màu sắc và rất đẹp, nhưng chúng cũng là loài sát thủ có tốc độ cực nhanh.