Psorophora ciliata

  • Muỗi khổng lồ xuất hiện ở Mỹ Muỗi khổng lồ xuất hiện ở Mỹ
    Loại muỗi gallinipper - có tên khoa học là Psorophora ciliata - lớn gấp 20 lần muỗi bình thường, hiện đang xuất hiện nhiều ở bang Florida, Đông Nam nước Mỹ.