Ramphastos toco

  • Chim có máy điều hòa nhiệt độ Chim có máy điều hòa nhiệt độ
    Bí mật về cặp mỏ lớn của chim tucăng khiến giới tự nhiên học đau đầu suốt bao thế kỷ. Mãi tới gần đây các nhà khoa học Brazil mới phát hiện ra rằng mỏ giúp chúng làm mát cơ thể.