Reid Wiseman

  • Những bức ảnh tuyệt đẹp được chụp từ trạm ISS Những bức ảnh tuyệt đẹp được chụp từ trạm ISS
    Mời bạn xem bộ ảnh đặc sắc, được chụp từ trạm vũ trụ quốc tế (ISS) có chủ đề “Trái đất dưới góc nhìn người ngoài hành tinh".
  • Trái đất qua lăng kính phi hành gia Trái đất qua lăng kính phi hành gia
    Reid Wiseman, một trong ba thành viên của đoàn nghiên cứu mới được đưa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), ghi lại những hình ảnh Trái Đất nhìn từ không gian và hình ảnh các phi hành gia khi ở trong môi trường không trọng lực.