Robert Gonsalves

  • Những hình ảnh xóa nhòa ranh giới thực và ảo Những hình ảnh xóa nhòa ranh giới thực và ảo
    Nếu đã bước chân vào thế giới cho họa sĩ người Canada - Robert Gonsalves tạo ra, bạn chắc chắn sẽ không thôi thắc mắc, đâu là thực, đâu là ảo, như chênh vênh đi trên ranh giới của những chiều không gian đang bị mờ vết tới nhạt nhòa.
  • Những nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử Những nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử
    Các nhà khoa học là những người rất quan trọng đối với nhân loại. Nhờ có những phát minh, công trình nghiên cứu của học mà thế giới mới phát triển như ngày nay.