Sự thật khó tin về tóc

  • 50 Sự thật khó tin về tóc 50 Sự thật khó tin về tóc
    Người xưa thường nói “Cái răng cái tóc là góc con người”. Thật vậy, mái tóc từ xưa đến nay luôn rất quan trọng với con người, đặc biệt là với phụ nữ.