SCRATCHbot

  • Robot cứu nạn bằng râu Robot cứu nạn bằng râu
    Hai nhà khoa học người Anh chế tạo loại robot có nhiều râu để dò tìm những người sống sót sau thảm họa thiên nhiên, hoặc nạn nhân mắc kẹt trong các tòa nhà cháy.