Selaginella lepidophylla

  • Cận cảnh loài cây sa mạc có thể… tự hồi sinh Cận cảnh loài cây sa mạc có thể… tự hồi sinh
    Với bề ngoài như một quả bóng khô, một loài cây sa mạc có tên là hồng Jericho có khả năng kì lạ đó là có thể tự hồi sinh “trở về từ cõi chết” sau khi tiếp xúc với nước trong vài tiếng đồng hồ.