Somerset

  • Sinh vật lạ xuất hiện sau mưa thiên thạch? Sinh vật lạ xuất hiện sau mưa thiên thạch?
    Một thứ chất dính, nhầy và lạ đã xuất hiện khắp khu bảo tồn tự nhiên Somerset cách Nga khoảng hơn 1.500km. Chất lạ bí ẩn này chỉ xuất hiện kể từ sau khi xảy ra cơn mưa thiên thạch kinh hoàng ở Nga cách đây vài ngày.