Sriram Sankararaman

  • Điều khiển điện thoại bằng chân Điều khiển điện thoại bằng chân
    Nếu bạn phải đặt đứa bé đang bế trên tay xuống để trả lời điện thoại hoặc thả giỏ đồ đang xách trong lúc mua sắm xuống chỉ vì muốn chuyển đến bài hát khác trong máy phát nhạc của dế yêu thì thật là bất tiện.
  • Truyền hình ảnh và mùi vị qua bong bóng xà phòng Truyền hình ảnh và mùi vị qua bong bóng xà phòng
    Tại Hội nghị Con người và công nghệ máy tính (ACM CHI) ngày 1/5, các nhà khoa học đã giới thiệu công trình khoa học SensaBubble dưới sự chỉ đạo của giáo sư Sriram Subramanian.