Steven Cummer

  • Tia sét khổng lồ phóng ngược Tia sét khổng lồ phóng ngược
    Những tia sét thường giáng xuống đất trong các cơn bão, nhưng mới đây các nhà khoa học đã chụp được hình ảnh một tia sét cực lớn hướng theo chiều ngược lại.