Super Mario Bros

  • Súng bắn tỉa hạ mục tiêu xa 3.000m Súng bắn tỉa hạ mục tiêu xa 3.000m
    Công ty TrackingPoint đang phát triển súng trường công nghệ cao tầm siêu xa Super Gun.
  • Khám phá logo của các hãng phim nổi tiếng Khám phá logo của các hãng phim nổi tiếng
    Khi mở đầu hoặc kết thúc một bộ phim thường xuất hiện biểu tượng của hãng phim sản xuất. Đã có rất nhiều bộ phim kinh điển ra đời và gắn liền theo đó là tên tuổi của các hãng phim nổi tiếng với logo đặc trưng mang nhiều ý nghĩa.