Superman

  • Kryptonite tồn tại trên địa cầu Kryptonite tồn tại trên địa cầu
    Khi xem những bộ phim khoa học viễn tưởng về Superman, chắc chúng ta có nghe nói đến kryptonite, một chất tưởng tượng có khả năng tước đi sức mạnh của Superman. Ngày 25-4-2007, Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên London tuyên bố đã phát hiện tại Serbia một loại quặng mới có th&agr