Tên lửa Trường Chinh 2F

  • Phát hiện 2 UFO bám theo Thần Châu 9 Phát hiện 2 UFO bám theo Thần Châu 9
    Những người xem chương trình truyền hình tường thuật lễ phóng phi thuyền Thần Châu 9 hôm 16/6 ở Trung Quốc đã nhìn thấy 2 UFO tiến gần Thần Châu khi nó thoát khỏi bầu khí quyển của trái đất.