Trogloraptor marchingtoni

  • Phát hiện họ nhện có chân lạ ở Mỹ Phát hiện họ nhện có chân lạ ở Mỹ
    “Đây là lần đầu tiên giới khoa học phát hiện một họ nhện đặc hữu mới ở Bắc Mỹ từ năm 1890”, Charles Grisworld, một nhà nghiên cứu của Viện Hàn lâm khoa học California tại Mỹ, phát biểu. Grisworld dẫn đầu nhóm thám hiểm các hang ở bang Oregon.