Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

  • Ngư dân miền Trung chạy tránh bão Ngư dân miền Trung chạy tránh bão
    Ngoài hàng nghìn tàu thuyền đã vào bờ trú tránh, hiện nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ chỉ kịp di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, chờ bão đi qua rồi tiếp tục hành nghề chứ không quay lại đất liền.