Trung tâm virus Liên Xô

  • Giải mã tâm lý đam mê chơi xổ số Giải mã tâm lý đam mê chơi xổ số
    Chuyên gia tâm lý học cho rằng, người ta đam mê chơi xổ số vì không hình dung được tỷ lệ giật giải vô cùng nhỏ nhoi và chỉ nghĩ đến những ai từng thắng.