Uống nhiều nước ngọt

  • Loại bỏ thói quen gây hại cho thận Loại bỏ thói quen gây hại cho thận
    Thận sẽ có nguy cơ chịu nhiều rủi ro nếu bạn đang có một trong những thói quen dưới đây. Hãy cố gắng loại bỏ hoặc hạn chế ở mức có thể nhé.