ULASJ12340907

  • Hố đen "quái vật" giấu mặt Hố đen "quái vật" giấu mặt
    Các cuộc khảo sát bầu trời bằng tia tử ngoại đã tìm thấy những hố đen siêu khổng lồ đang nhanh chóng gia tăng kích thước từ thời vũ trụ còn sơ khai.