Vắc-xin nano

  • Vắc-xin nano ngừa bệnh Vắc-xin nano ngừa bệnh
    Các chuyên gia Mỹ đã thiết kế được một loại hạt nano có thể truyền vắc-xin ngừa các bệnh như AIDS và sốt rét một cách an toàn và hiệu quả.