Vị trí hình thành

  • Vật chất vùng liên sao Vật chất vùng liên sao
    Chương trình khám phá vùng liên sao của NASA (IBEX) đã có được cái nhìn tốt nhất và hoàn chỉnh nhất từ trước tới nay về những gì bên ngoài Thái dương hệ. Phép đo đạc mới mang lại những đầu mối về cách thức và vị trí hình thành Thái dương hệ.
  • Ngày 29 tháng 7 tới đây mới thực sự là ngày tận thế của loài người? Ngày 29 tháng 7 tới đây mới thực sự là ngày tận thế của loài người?
    Một tổ chức tiên tri dự báo vào ngày 29/7, Trái Đất sẽ trải qua một trận động đất toàn cầu dữ dội, đồng thời các vì sao cũng sẽ liên tục rơi xuống hành tinh xanh.