VERE

  • Hóa thân vào robot Hóa thân vào robot
    Giấc mộng về các robot hóa thân - những cỗ máy mà con người có thể điều khiển như chính cơ thể mình - đã xuất hiện từ lâu. Vào tháng 3/2009, các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Honda, Nhật Bản đã trình diễn cỗ máy cho phép truyền các mệnh lệnh đơn giản qua suy nghĩ đến robot thông minh Asimo, hơn 8 tháng trước khi bộ phim Avatar ra mắt.