Vabiotech

  • Uống vắc-xin ngừa bệnh tả Uống vắc-xin ngừa bệnh tả
    Loại vắc-xin tả do cố GS-TSKH Đặng Đức Trạch nghiên cứu hiện đang được công ty Công ty Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech) sản xuất. Uống 2 liều, hiệu quả ngừa bệnh từ 3-5 năm. Vabiotech đang có dự trữ hơn 300.000 liều vắc-xin trong kho.
  • Việt Nam bước đầu tiêm thử nghiệm vắc xin phòng Covid-19 trên chuột Việt Nam bước đầu tiêm thử nghiệm vắc xin phòng Covid-19 trên chuột
    Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH - Bộ Y tế) cho hay Việt Nam đã bước đầu thành công trong việc nghiên cứu dự tuyển vắc xin và tiêm thử nghiệm trên chuột.