Vadim Kolpakov

  • "Tổ đại bàng đáng sợ" bí ẩn ở Siberia "Tổ đại bàng đáng sợ" bí ẩn ở Siberia
    Được các cư dân địa phương đặt tên là "Tổ đại bàng đáng sợ", gò đá nổi tiếng ở Irkutsk, Siberia vẫn là một thách thức lớn đối với các nhà khoa học muốn tìm hiểu nguồn gốc của nó.