Valley of the Geysers

  • 7 kỳ quan thiên nhiên của châu Phi 7 kỳ quan thiên nhiên của châu Phi
    Trong khi nhân loại có 7 kỳ quan thế giới thì châu Phi cũng có 7 địa danh nổi tiếng. Chúng bao gồm sông Nile, núi lửa Kilimanjaro, thung lũng Great Rift, cánh đồng Serengeti, sa mạc Sahara, hồ Victoria và núi Bàn.
  • 10 thứ kì lạ xảy ra hàng ngày mà bạn không biết 10 thứ kì lạ xảy ra hàng ngày mà bạn không biết
    Những hiện tượng lạ lùng này xảy ra hàng ngày hàng giờ trên khắp thế giới. Chúng rất tuyệt vời, thậm chí chỉ cần để thấy một lần trong đời, và để du lịch lại càng vô cùng đáng giá.