Vantablack

  • Vật liệu tối nhất thế giới Vật liệu tối nhất thế giới
    Hãng Surrey Nanosystems của Anh đã chế tạo một loại chất phủ “siêu đen”, có khả năng hấp thu đến 99,96% ánh sáng, hay nói cách khác là toàn bộ phần ánh sáng mà mắt người thấy được.
  • Tòa nhà đen nhất thế giới trông như trời sao Tòa nhà đen nhất thế giới trông như trời sao
    Một tòa nhà thiết kế riêng cho Thế vận hội Mùa đông ở Hàn Quốc phủ vật liệu đen nhất thế giới giúp hấp thụ 99% ánh sáng khả kiến.